De Noordzee als ecosysteem [The ecology of the North Sea]

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-14
TijdschriftWater
Volume5
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit