De novo crypt formation and Juvenile Polyposis upon BMP inhibition

A.P. Haramis, H. Begthel, M. van den Born, J. van Es, S. Jonkheer, G.J. Offerhaus, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1684-1686
TijdschriftScience
Volume303
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit