De novo Nanopore Genome Sequencing of the Clinical Diutina catenulata Type-strain CBS565

Sander Boden, Florent Morio, Miaomiao Zhou, Bert Gerrits van den Ende, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Diutina catenulata is an ascomycetous yeast, that is regularly fluconazole-resistant and increasingly reported as the cause of invasive infection in humans. Here, we describe the de novo genome assembly of the clinical D. catenulata type-strain CBS565 and provide insights into the genome and compared it to an Illumina-sequenced environmental strain.

Originele taal-2Engels
TijdschriftMycopathologia
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 mei 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De novo Nanopore Genome Sequencing of the Clinical Diutina catenulata Type-strain CBS565'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit