De novo Nanopore Genome Sequencing of the Clinical Diutina catenulata Type-strain CBS565

Sander Boden, Florent Morio, Miaomiao Zhou, Bert Gerrits van den Ende, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De novo Nanopore Genome Sequencing of the Clinical Diutina catenulata Type-strain CBS565'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences