De omvang van genetische verarming in twee zeldzame plantesoorten in Nederland, veldsalie en duifkruid

N.J. Ouborg, R. Van Treuren, J. Haeck, K. Reinink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)206-212
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume1991
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit