De omzwervingen van een achttiende-eeuws Frans equatoriaal. Academisch erfgoed van Franeker, Leiden én Delft (betr. rubriek Pandora: archiefvondsten)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)203-209
Aantal pagina's7
TijdschriftGewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Keywords

  • scientific instruments
  • astronomy
  • Friesland
  • 18th century
  • Delft
  • Leiden University

Citeer dit