De ondermijning van het Groot Privilege van Holland, Zeeland en West Friesland volgens de instructie van 21 december 1477

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1051 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-21
Aantal pagina's19
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume24
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit