De onvermoede baten van bevolkingskrimp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

9 Downloads (Pure)

Samenvatting

Over de gevolgen van bevolkingskrimp wordt vooral door bestuurders nagedacht. De mening van burgers hierover bleef tot nu toe buiten beeld. Zij zien naast materiële kosten zoals een hogere belastingdruk ook immateriële baten, zoals meer ruimte en natuur, en minder geluidsoverlast. Er heerst echter een dubbele moraal rond bevolkingskrimp: het is gewenst, zeker op wereldniveau, maar zodra het zich in de eigen woonplaats voltrekt wenst men toch vooral dat de bevolking minstens op peil blijft.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)358-361
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume94
Nummer van het tijdschrift4562
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit