De onzichtbare drempels van de internationale arbeidsmarkt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

De bereidheid van Nederlandse werknemers om in het buitenland te werken lijkt groot, toch blijft het meestal bij dromen. De geringe arbeidsmigratie lijkt in belangrijke mate terug te voeren op het feit dat werknemers maar weinig kans op inkomensverbetering in het buitenland zien en niet het idee hebben dat buitenlandervaring bij terugkomst door Nederlandse werkgevers wordt gewaardeerd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)100-103
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume93
Nummer van het tijdschrift4529
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit