De opbloei van de dialectsyntaxis

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)63-85
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit