De opheffing van de markegenootschappen en de verdeling van de markegronden in Salland, 1810-1865

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-40
TijdschriftSpiegel Historiael
Volume21
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit