De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

877 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-130
TijdschriftA.A.G. Bijdragen
Volume24
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit