De opmars van de oudere vader en moeder

R.I.A. van Gaalen, F.W.A. van Poppel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit