De opmerkelijke geschiedenis van de Haagse instrumentmakersfirma ‘Eastland & Regenboog’ (c.1768-1839), of hoe het beruchte Engelse patent voor de achromatische telescoop in Nederland werd ontdoken.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

196 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)171-180
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Volume4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit