De Oudsaksische doopbelofte in het licht van de historische syntaxis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

506 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)88-94
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit