De 'overbodigen' vochten terug. Studie naar het vrouwenoverschot na WOI leest als een roman [Review of: V. Nicholson (2007) Singled Out]

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift18-01-2008
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit