De palatalisering en velarisering van coronale nasaal-plosief clusters in GTR. Talige, dialectgeografische en onderzoekerseffecten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)103-122
TijdschriftTaal & Tongval
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit