De pandemie, de ‘Antropauze’ en onze wateren: wat kunnen we ervan leren?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

De coronapandemie en de daarmee gepaard gaande veranderingen van
menselijke activiteiten in de publieke ruimte stelden wetenschappers van het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in staat te onderzoeken in
hoeverre deze veranderingen de relatie tussen mens en waternatuur veranderden.
Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor duurzaam water- en natuurbeheer?
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-55
TijdschriftRuimte
Volume58
StatusGepubliceerd - 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De pandemie, de ‘Antropauze’ en onze wateren: wat kunnen we ervan leren?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit