De passive ynfinityf as absintyf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)17-34
Aantal pagina's18
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume58
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit