De plundering van het convent te Schoten in 1472

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)65-88
Aantal pagina's24
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume67
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit