De potentiële beroepsbevolking in de Europese Unie: van groei naar krimp, 6 juni 2012

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBevolkingstrends
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit