De prevalentie van chronische ziekten bij ouderen; het ERGO onderzoek

A. Hofman, P.A. Boerlage, M.L. Bots, H. den Breeijen, A.M. de Bruijn, D.E. Grobbee, A.W. Hoes, P.T.V.M. de Jong, M.J. Koenders, E. Odding, H.A.P. Pols, R.P. Stolk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

521 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1975-1978
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume139
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit