De prins-gemaal. Vogelvrij en gekooid

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)506-507
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume109
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit