De PRO-drop parameter en subjectloze zinnen in het Nederlands

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-427
TijdschriftSpektator
Volume12
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit