De productiviteit van de oudere werknemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Stereotype beelden bij zowel werkgevers als werknemers blijken een grote rol te spelen in oordelen over de productiviteit van oudere werknemers. Beleid dat inzet op het corrigeren van de zwakke kanten van oudere werknemers is beter voor hun arbeidsmarktpositie dan een beleid dat oudere werknemers ontziet.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)631-633
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume93
Nummer van het tijdschrift4545
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit