De provinsjale amtners en it Frysk

J. Ytsma, D. Gorter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-24
TijdschriftIt Beaken
VolumeXLIX
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit