De provinsjegrins as migraasjebarrière

J.H.P. van der Vaart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)97-115
TijdschriftIt Beaken
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit