De realisatie van publieke regionale televisie in Friesland. Een beleidswetenschappelijke analyse.

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)33-49
TijdschriftTijdschrift voor Communicatiewetenschap
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit