De rebelse jaren vijftig [Review of: Groos (2016) Een hard en waakzaam woord. Engagement in de literaire tijdschriften van de ‘lange jaren vijftig’ (1950-1963)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)285-288
Aantal pagina's4
TijdschriftInternationale Neerlandistiek
Volume55
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 nov. 2017

Citeer dit