De recreatieplas Zwemlust, een voorbeeld van herstel via actief biologisch beheer.

E. Van Donk, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

  52 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)151-154
  TijdschriftNatura
  Volume7
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit