De redelijkheid en waarschijnlijkheid van demotie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Managers vinden het redelijk dat werknemers met een lage motivatie en scholingsbereidheid, in aanmerking komen voor demotie. Echter, in de praktijk is het niet waarschijnlijk dat managers demotie daadwerkelijk toepassen. Zij laten zich weerhouden door de negatieve uitstralingseffecten van demotie op de eigen organisatie. Daarom is het waarschijnlijker dat demotie op indirecte wijze – via uittrede en intrede – zal plaatsvinden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)708-711
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume99
Nummer van het tijdschrift4698
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit