De relatie tussen ecofysiologie en populatiebiologie bij planten

C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)454-457
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume62
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit