De relatie tussen landschapsoecologie en milieukunde

P.J.M. Van der Aart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)78
  TijdschriftMededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek
  Volume10
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit