De relativiteit van Whorf: Iconen van de taalkunde [11]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-21
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - apr. 2014

Citeer dit