De religieuze behoefte: hunkering en onvermogen [gesprek]

P.J. Margry, P. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-45
Aantal pagina's9
TijdschriftChristen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Volume2006
Nummer van het tijdschriftZomer
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit