De rol van transcriptiefactoren in de differentiatie van beenmergstamcellen naar immuuncompetente T lymfocyten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMediator
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit