De SagenJager

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

158 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-29
Aantal pagina's5
TijdschriftVertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 19 mrt. 2015

Citeer dit