De schepping in de eigen studeerkamer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-41
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume6
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit