De Sino-Maleise literatuur van Nederlands-Indië

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftDe Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit