De slachtstrijd is weer opgelaaid. Ritueel slachten is al langer omstreden.

J.F. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Next
StatusGepubliceerd - 28 jun. 2011

Citeer dit