De slimme stad: grote beloften, weerbarstige praktijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftJustitiële Verkenningen
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2020

Citeer dit