De sprekende kaart nu ook geschreven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

174 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5
Aantal pagina's1
TijdschriftSAE Nieuwsbrief
Nummer van het tijdschrift35
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit