DE STAAT VAN HET LIMBURGS. Subtiele verschillen weerspiegelen taalpolitieke opvattingen over het Limburgs 2020. Veldeke Jaarboek:115-124

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)115-124
TijdschriftJaarboek Veldeke
Volume2019
StatusGepubliceerd - 01 mei 2020

Citeer dit