De stichting fan it Cistersiënzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)1-13
Aantal pagina's14
TijdschriftIt Beaken
Volume58
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit