De stille krachten achter emigratie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

De drijvende krachten achter emigratie worden vaak opgesomd in termen van werk en inkomen. Eens studie naar de motieven en karakteristieken van Nederlandse emigranten over de periode 2005-2010 toont aan dat de psychologische eigenschappen van emigranten en hun onvrede over het publieke domein de belangrijkste achterliggende redenen zijn om te vertrekken uit Nederland.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)278-281
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume96
Nummer van het tijdschrift4609
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit