De strandvlo Talorchestia brito in Nederland (Amphipoda, Talitridae). (Talorchestia brito (Amphipoda, Talitridae) in the Netherlands

W.J.M. Vader

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)234-239
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume71
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit