De strijd om Amsterdam. Een nieuwe benadering in het onderzoek vnaar de NSB.

J. Damsma, E.J. Schumacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)329-348
Aantal pagina's20
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume124
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit