De struktuer en de ynhâld fan 'e Taaldatabank fan it Frysk

A. Dykstra, J. Reitsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

116 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)55-82
TijdschriftIt Beaken
Volume55
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit