De stuurloze jaren [Review of: Blom (2014) Alleen de wolken, A. Tooze (2014) De zondvloed 1916-1931]

J.F. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2015

Citeer dit