De symbolische orde van de Nederlandse etnologie: een antwoord

T. Dekker, H.W. Roodenburg, G.W.J. Rooijakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)165-176
TijdschriftOost-Vlaamse Zanten
Volume76
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit